MAGEL WEB - Java & Funny

Java aplikace

Blooover2b

Bloover.jar, (112.56kB)
Aplikace na Bluesnurfing, ale je spis na ty starsi telefony. Dokáže si bez spárování vycucnout SMS a tel seznam. Blooover je celkem neznámý.